24 jul 2019

Informasjon fra styret

Informasjon om utførte aktiviteter for perioden 1.1 - 31.7 2019, og planer for resten av året. les mer....

Perioden har omfattet flere oppgaver og herav kan nevnes:

  • Nytt takoverbygg mellom Posten og Vinmonopolet har vært det største og mest kostbare prosjektet som ble gjennomført i løpet av 1. halvår. Styret innhentet flere tilbud om ulike løsninger, og vi falt da ned på et tilbud fra vår faste «blikkenslager-leverandør». Vi valgte et skråtak med store vinduer mot hagen, i grønn farge slik at det harmoniserte mest mulig med busker og plen. Kostnaden kom på kr. 510.000, en stor kostnad, men billigere enn de andre løsningsforslagene som vi mottok.
  • Innstallering av 5 stk dør-automatikk ble installert i utgangsdøren i B5, samt ved dørene fra B5 og B7 inn til kjelleren. Kostnaden utgjorde kr. 117.000, men etter å ha kommet over en notis fra OBOS-bladet, søkte styret Oslo Kommune om å få noe refundert. Overraskelsen var stor da Velferdsetaten ga tilsagn om tilskudd på kr. 76.000.
  • Tilbudet om maling av utsiden av vinduer og balkongdør har blitt godt mottatt. Pr. 21.7 har 16 sameiere lagt inn bestilling og styret har bestemt å forlenge tilbudsperioden til 1. september. Tilbakemeldingen vedr. kvaliteten på arbeidet har vært meget positivt. Les mer om tilbudet på vår hjemmeside www.elisenberghus.no . Bestillingsskjema fåes ved å sende mail til: Jon Schjold, (jon@schjold.net)
  • I forbindelse med mye støy for beboerne i B5 (og Feinschmecker) grunnet renovering av to leiligheter, har resultert i at styret har «spisset» og vært mer konkret i teksten av husordensregel nr. 20. Endringen vil bli foreslått på kommende årsmøte. På hjemmesiden har vi imidlertid satt inn den redigerte teksten med beskjed om at de nedfelte krav skal overholdes.

Sameiets økonomi er solid. Det har ikke forekommet noen vannlekkasjer og til tross for et kostbart takoverbygg (se ovenfor) har vi midler i budsjettet til flere prosjekter i månedene som kommer.

Utover høsten planlegger vi således følgende aktiviteter:

  • Kontrollere at dagens sykkelpark kun omfatter sykler eiet av nåværende sameiere og leieboere.
  • Planlegge en dag hvor «lopper» kan leveres ved nedkjørselen til garasjen, for så bli levert til en skole e.l. som holder til i nærområdet.
  • Gjennomføre ytterligere noen reparasjoner av gulvet i garasjen, U1
  • Dagens rutine med å tømme feievann fra garasjen ute i et sluk i Elisenbergveien, må endres. Styret og Bertil har i samarbeidet med Fro Ga Mo, innhentet tilbud fra rørleggerbedriften Mithassel AS. Løsningen vil bli at man monterer et sandfang (en stor tank) i U2, rett under «papp-rommet» ved nedkjørselen til garasjen. Ved å koble et avløpsrør fra papprommet ned i tanken i U2, kan Bertil tømme sin «vaskemaskin» når den er full. Tanken vil så bli tømt når denne er full av slam og sand. (ca 1-2 ganger i året). Kostnaden er stipulert til ca kr. 90.000.

Styret tar gjerne imot forslag til andre små eller større prosjekter som kan bidra til å høyne kvaliteten på vårt sameie.

Styret, Oslo juli 2019