Endret: 6 jul 2018     Opprettet: 7 jun 2018

Grilling på terrassen

Les mer

På dager med godt og varmt vær, er grilling en populær aktivitet. Når det gjelder grilling på terrassene i vårt sameie må man imidlertid være oppmerksom på følgende:

Som det fremkommer av husordensregel nr. 13 (ref. husordensreglementet nederst på siden) er bruk av trekullgrill (herunder engangsgriller) ikke tillatt. Det er pr. i dag ikke forbud mot gass-grill eller elektrisk grill, men styret oppfordrer på det sterkeste at man:

  • Tar hensyn til naboene både over og under og ikke minst til naboene der balkongene ligger tett ved siden av hverandre.
  • Holder antall grillinger på et moderat nivå, samt reduserer lukt og røyk så mye som mulig. Grilling bør foregå mellom kl. 18.00 og 21.00.
  • Unngår at grillen står tett opp til vindu/treverk, grunnet brannfare.
  • «Lærer seg å leve med naboene» gjennom bl.a. kommunikasjon slik at man finner enkle leveregler som gjør at bomiljøet blir bedre for alle parter.

Endring av husordensreglene kan kun skje på et sameiermøte og styret vil senest på neste årsmøte ta opp spørsmålet om man skal stramme inn dagens regelverk rundt grilling.

Juni 2018 - styret