11 jan 2021

Årsrapport 2020 fra styret

De største prosjektene i 2020, samt økonomisk status Les mer.....

Årsrapport for 2020 fra styret

I januar 2020 var ordet «Korona» et ukjent begrep og styret gjennomførte de oppgavene som normalt blir utført i begynnelsen av et nytt år: Fastsette dato for årsmøte, skrive årsberetning og diskutere hvilke prosjekter som bør gjennomføres i 2020.

Det opprinnelige årsmøte som var fastsatt til 18. mars måtte som kjent avlyses grunnet Korona-viruset. Et digitalt årsmøte ble deretter gjennomført den siste uken av april 2020 der man behandlet årsrapport og årsregnskap for 2019, fastsettelse av styrehonorar, samt valg av tillitsvalgte. 18 sameiere pluss 4 fullmakter deltok og samtlige punkter som styret foreslo, ble vedtatt.

Da styret ønsket å få behandlet noen tilleggspunkter, ble det gjennomført et ekstraordinært årsmøte den 18. august 2020. 15 sameiere deltok og styrets forslag til endringer i både vedtektene og husordensreglene ble godkjent. (Ny utgave av vedtekter og husordensreglement finner du på vår hjemmeside «www.elisenberghus.no».)

Årets første hendelse som ikke var planlagt, skyldes en rotte som hadde kommet seg inn i garasjen. Hendelsen førte til at Bertil og styreformannen hadde et møte med selskapet Rentokil, ekspert på skadedyrkontroll. En service-avtale som omfatter utsetting av 15 utvendige åtestasjoner og 6 inspeksjoner pr. år ble underskrevet. Pr i dag har det vist seg at jakten på de små firebente har gitt resultater, men ikke i stort antall.

Det første store prosjektet som ble gjennomført april/mai var å installere opplegg for ladning av el-biler i garasjen. Kostnaden beløp seg til NOK 354.000, men søknad om støtte fra Oslo Kommune resulterte i et bidrag på

NOK 70.900. Ønsker man å kople seg til opplegget kan man kontakte selskapet på mer.no (tidligere grønn kontakt) eller på telefon 476 70 800.

Det andre store prosjekter fant også sted i garasjen i juni/juli og arbeidet omfattet reparasjon av gulvet der det hadde oppstått større sprekker og «sår». Bertil hadde en stor jobb med logistikken ved å sørge for at områdene som skulle repareres var frie for biler, men takket være positiv innstilling av bileierne, ble arbeidet utført som planlagt. Den totale kostnaden kom på NOK 295.000. Ytterligere reparasjoner av gulvet vil eventuelt bli gjennomført først i 2022.

I og med at det ikke oppstod større vedlikeholds-arbeide som lekkasjer fra tak eller hageområdet, samt andre større reparasjoner, fokuserte styret på å starte arbeidet med å legge nye tepper i inngangspartiene, dvs. trapper og gangsonene. Etter å ha innhentet tilbud fra 4 selskaper, valgte styret å engasjere malerfirmaet Berge & Davidsen som holder til på Strømmen. I tillegg til å male veggene og legge nye lister, bestemte styret seg for også å male dørene i og med at flere sameiere ønsket å få dette gjort. Fargevalget på typen industri-tepper (som er mest slitesterke), og dørene, ble bestemt av styret etter anbefaling fra to interiørarkitekter når det gjaldt både farge og kombinasjon mellom blått og grått. I tillegg hadde vi også en diskusjon med daglig leder for malerselskapet vedr. hans erfaring med fargevalg fra andre, lignende prosjekter.

Styret var klar over at det ville oppstå ulike syn på fargevalget blant sameierne, men vi er fornøyde med de tilbakemeldingene som vi har fått. Med hensyn til å holde teppene rene, vil vi følge den rutinen som er fulgt i de siste årene, nemlig og sørge for at de impregnerte teppene blir renset og impregnert på nytt hvert annet år.

Som tidligere meldt har vi også gått til bestilling av nye dørmatter til samtlige sameiere, hvorav 21 matter er levert og gitt ut til leilighetene i Balchensgt. 7. De resterende er lovet levert i løpet av januar. Under dørmattene fester vi dobbeltsidig tape, noe som forhindrer at mattene beveger seg.

 

Når det gjelder økonomien for 2020, er regnskapet påvirket ved at man valgte å gjennomføre hele opp-pussingen i trapper og gangsonene i 2020. Totalkostnaden for arbeidet lød på NOK 1.3 mil., noe som har resultert i at underskuddet for 2020 endte med NOK 795.000. Informasjon om merkostnaden ble meddelt på årsmøte den 18.august.

Likviditeten pr. 31.12 utgjør NOK 2.643.000, men ved fradrag av kortsiktig gjeld pr. 31.12, utgjør de disponible midlene pr. 31.12 NOK 2.089.000.

Oslo, januar 2020

Styret