3 feb 2018

TV/Internett

I 2016 ble det med Canal Digital inngått en fellesavtale for samtlige 58 husstander om bygging av et nytt internt FTTH anlegg. (Fiber til hver husstand).

Avtalen omfattet abonnementet «komplett 30» som gir beboeren 50 Mbps, sikkerhetspakke og fire e-postadresser fra @online.no.

Utstyret består av dekoderen T – We Box, programkort og trådløs ruter, samt en grunnpakke med bl.a. 15 valgfrie kanaler.

Utstyret tilhører leiligheten/Canal Digital og ikke den enkelte beboer. Utstyret skal derfor følge leiligheten ved kjøp/salg.

For installasjon av TV nr to må den enkelte innboer for egen regning installere en minidekoder, type T-WE BOX Mini (ADB 2840) og en WiFi – bridge for trådløs overføring.