3 feb 2018

Søppel

Søppelsjakten - Skal brukes til vanlig husholdningsavfall som pakkes inn (posen må knyttes). Glass må pakkes inn forsvarlig. Det må ikke kastes brennende eller lett antennelig avfall i sjakten. Det er forbudt å kaste aviser, papir og annet avfall uemballert rett i søppelsjakten.

Søppelsjakten i egen etasje åpnes med særskilt søppelsjakt-nøkkel. Søppelsjakt-nøkkelen skal følge leiligheten. Dersom den ikke forefinnes, kan den kjøpes hos låsesmed eller hos enkelte jernvarehandlere.

Papiravfall - I 1.etasje i hver oppgang finnes det en egen mindre container for papir/aviser og mindre pappesker. (Elisenbergvn. 37 har papirrom i -1, garasjeetasjen). Søppelkassene ment for papiravfall blir raskt fulle og det henstilles om å brette esker og kartonger (presse/trampe flate).

Større pappesker - Skal først brettes og legges i den store containeren som står i rommet rett rundt hjørnet ved oppkjørsel til garasjeporten. (Like ved ved gitterporten).

NB! Større og mindre gjenstander som tilhører leieboer, skal ikke gjensettes i noen avfallsrom, men fjernes av den enkelte. Ta eventuelt kontakt med Driftssjefen for bistand.