Endret: 18 mai 2019     Opprettet: 3 feb 2018

Oppussing og renovering av leiligheten

Påse følgende når du pusser opp leiligheten. Les mer...

Skal du gjennomføre en større oppussing, er det viktig at du påser følgende:

Når det gjelder opp-pussing og renovering av leiligheten har sameiet dessverre opplevd tilfeller av vannlekkasjer og skader som følge av rehabilitering i leilighetene. Dette er svært uheldig fordi slike hendelser påfører skade og ulempe på flere leiligheter og medfører ekstra kostnader for den utførende sameier. Vi må derfor skjerpe inn kravet til at man kun benytter kompetente håndverkere til slikt arbeid.

Seksjonseier er selv ansvarlig for at følgende punkter blir fulgt:

  • Minst 2 uker før arbeidet starter skal både styret (via eberghus@gmail.com)  og beboerne ved oppslag på informasjonstavlen i første etasje i oppgangen opplyse om:

             Dato for oppstart og dato for planlagt ferdigstillelse.

             Beskrivelse av hva arbeidet omfatter av «støyende arbeid» som pigging av gulv, boring              og banking.

            Beskrivelse av øvrige aktiviteter som skal gjennomføres.

            Etter 2 ukers arbeid, skal alle nevnte parter informeres om status i prosessen.

  • Pigging av gulv, boring samt banking skal kun gjennomføres i tidsrommet kl. 09.00 og     kl. 16.00 på hverdager. (Ikke lørdag og søndag, samt helligdager)
  • Gulv i korridorer og heis skal dekkes til for å hindre støv og skader på teppene. Gulvene skal støvsuges/rengjøres av det utførende selskapet hver dag etter avsluttet arbeid.

Skader som oppstår ved heis, oppganger og inngangsdører eller hos andre sameiere, skal erstattes av den aktuelle seksjonseier.

Den berørte seksjonseier står økonomisk ansvarlig for eventuelle skader både i egen leilighet, i fellesområder og/eller i naboleiligheter.

Merk spesielt at utgangsdører har motor for automatisk åpning/lukking. Denne kan frakobles ved behov ved å benytte knappen på siden av motoren som er montert øverst på døren. Døren skal IKKE tvinges til å stå oppe uten å være frakoblet!

Med hensyn til stenging av vann, avtrekksvifter over komfyren, pigging av badegulv, det elektriske opplegget, samt andre, større forandringer skal driftsleder Bertil Gillberg tlf +47 47 25 50 50 (gillberg@online.no) kontaktes før arbeidet starter opp, slik at man unngår eventuelle skader hos de nærmeste naboene.

På bakgrunn av erfaring med ulike håndverkere kan vi anbefale følgende håndverkere som kan kontaktes i forbindelse med skader/opp-pussing av den enkeltes leilighet:

  • Elektrisk arbeid: Lefdal v/ Einar Svendsen, mobil: 905 99 953 og mail: einars@lefdal.no
  • Rørlegger: Mithassel Ing. Og rørleggerbedrift AS, Tåsenvn 26, tlf 222 37 116
  • Arbeid relatert til vinduer: Pro Maler Entreprenør AS, www.promaler.no, kontakt Kamil på telefon: 96744524
  • Diverse, mindre oppdrag, herunder snekker- og malearbeid: Bertil Gillberg, mobil +47 47 24 50 50 og mail: gillberg@online.no

Sameiet Elisenberghus omfatter 58 boenheter og 10 næringsselskaper og dersom ikke overnevnte punkter overholdes, kan enkelte av næringslivsenhetene kreve å få dekket tapte inntekter.