Endret: 27 jul 2020     Opprettet: 3 feb 2018

Nøkler

Nøkkelsystemet i sameiet med betegnelsen MA xxxx xx er opprinnelig laget slik at man kan greie seg med én nøkkel til alle dører (i tillegg til elektronisk brikke): det betyr at samme - for hver og en unike - nøkkel passer til:

  • egen leilighet
  • postkasse,
  • loftsbod,
  • kjellerbod, 
  • alle fellesdører.  

- Blå brikke - For inngangsdører på gateplan og i garasje/kjeller brukes elektronisk blå brikke. Pris: kr. 1000,-

- Dørklokke og dørtelefon er montert ved hver av de tre oppgangene. For programmering av nytt navn/seksjonsnummer, send e-mail til eberghus@gmail.com. Anvisning for bruk står i displayet. Navn eller seksjonsnummer velges ved å bruke piltastene opp eller ned. Navnelisten er sortert på fornavn og er alfabetisk.

Andre nøkler:

- Nøkkel til kjølerom som er satt opp på loftet og hvor hver seksjon disponerer en egen hyllebod, kan kjøpes hos Lås og Nøkkel i Neuberggt. 21. Nøkkelbetegnelsen er STUV 40.

- Nøkkel til tavlerom(hovedsikring/strøm-måler) - Den enkelte leilighets strøm-måler finnes i det respektive tavlerom 1 (Balchensgt. 7), Tavlerom 2 (Balchensgt. 5) eller tavlerom 3 (Elisenbergvn. 37). Nøkkel (OLH-nøkkel, nyere utgave) kan også kjøpes hos Lås og Nøkkel i Neubergs 21. (NB! Automatiske strøm-målere ble innstallert i oktober 2017, slik at det ikke lenger er nødvendig å avlese strøm-forbruket.

- Garasje – garasjeportåpner. Den indre garasjeporten (gitterporten) er lukket mellom kl. 19.00 og 07.00 og kan åpnes med elektronisk blå brikke. Den ytre garasjeporten (fra Elisenbergveien og inn) åpnes enten med elektronisk blå brikke, eller med en elektronisk fjernkontroll.