3 feb 2018

Heiser

Nye heiser ble innstalert i Elisenbergveien 37 i 2011, i Balchensgt. 7 i 2015 og i Balchensgt. 5 i 2017.

Heisene tar en maxvekt på 600 kg og styret ber om at dette respekteres ved eks inn/utflytting eller anskaffelse av tyngre inventar. Overbelastning kan medføre fare og/eller kostbare reparasjoner.

Alle heiser har montert alarm med direkte kobling til en alarmsentral. Heisalarmen gir direkte taleforbindelse med en telefon hvor det er døgnkontinuerlig vakt. Heisalarmen ringer opp spesifiserte telefonnummer i tur og orden inntil den som har vakt svarer. Det kan derfor i enkelte tilfeller ta noe tid før man oppnår kontakt. Det hender at man utløser heisalarmen i vanvare. Skjer dette, er det viktig at man avventer inne i heisen inntil alarmsentralen besvarer signalet. Informer sentralen om at alarmen er utløst ved et uhell slik at disse blir klar over at det dreier seg om falsk alarm.