3 feb 2018

Driftsleder og avfallshåndtering

Driftsleder som er deltdsansatt i sameiet, utfører teknisk forvaltning som innebærer ivaretakeles av:

  • Brannsikkerhet/brannvern
  • Holde generell orden i lokalene
  • Skifte av defekte lyskilder
  • Renhold av inngangsparti og oppgangene som skjer ukentlig
  • Oppfølging av underleverandører for serviceavtaler
  • Administrasjon av innleide tjenester
  • Prosjektleder for ulike vedlikeholdsaktiviteter
  • Vedlikehold av utearealet
  • Snørydding foran inngangsdør, herunder salting om nødvendig. Snøskuffer står tilgjengelig i hver oppgang for den som har anledning til å bidra ved plutselig snøfall.

Driftsleder Bertil Gillberg kan også utføre tilleggstjenester for den enkelte seksjonseier mot direkte betaling. Han er tilgjengelig på gillberg@online.no og tlf +47 47 25 50 50

Selskapet NEAS AS ivaretar avfallshåndtering i sameiet, dvs foreta flytting av avfallscontainere for henting av den kommunale renovasjonsordning.