3 feb 2018

Brannsikring

Garasjeanlegget har automatiske branndører, og garasjeanlegg og bolig-oppganger i garasjen har veggmonterte brannslanger. I tillegg er det installert røkvarslere i oppganger i samtlige bo-etasjer, samt røykluke i alle oppgangene. Utstyret kontrolleres jevnlig av driftsleder. I januar 2018 ble det også innstallert brannvarsler på alle loft.

Inngangsdørene til leilighetene er godkjente branndører fra byggets ferdigstillelse (B30).

I hver enkelt leilighet skal det være installert minst en røykvarsler og et brannslukningsapparat.

I mai 2017 ble det inngått en tre-års avtale med selskapet Norsk Brannvern som bl.a. omfatter årlig kontroll av brannsikkerhetsutstyret i leilighetene. Styret har gått til anskaffelse av røykvarsel og brannslukningsapparat til hver enkelt leilighet. Utstyret eies således av sameiet, men det er seksjonseiers ansvar å påse at funksjonskontroll blir foretatt, sørge for service og skifte ut utstyret.

Generelle tips til brannsikringstiltak for den enkelte sameier:

  • Sjekk at kaffetrakter, komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av (tørrkoking av kjeler står for en betydelig andel av branner)
  • Trekk ut kontakter på elektriske apparater ved (lengre) fravær
  • Sjekk at levende lys er slokket
  • Sjekk at ovner ikke er tildekket
  • Sjekk hvert kvartal at nåla i trykkmåleren på peker på det grønne feltet
  • Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å oppbevare gass i kjeller eller på loft