Endret: 8 feb 2018     Opprettet: 3 feb 2018

Andre forhold i forbindelse med bygget

Sekketraller er anskaffet for å lette transport av tyngre gjenstander. De er plassert i samme rom som container for papiravfall. Trallen settes tilbake etter bruk.

I henhold til Husordensregler pkt 6 påligger det den enkelte sameier å bidra til å holde orden. Styret ber alle bidra til at det holdes orden i sameiet, både for den enkeltes trivsel, og for sikkerhet ved brann/rømning. Det henvises også til pkt. 13 og 17 i Husordensreglene.

For de leiligheter som har store balkongvinduer, må man være oppmerksom på at det innerste vinduet (isolerglassrute) er tyngre enn vinduet som har hengsler (sprossevindu). Hvis isolasjonsglasset ikke får støtte når man skal pusse vinduene, kan hengslene og rammen brekke, eller bli skjeve. Vi anbefaler derfor at man benytter stormkroken til å støtte opp isolerglassruten og at man pusser mellom rutene fra innsiden av stuen.

Blomsterkassene henger oftere ute hele året, og er dermed en sterkere fasadefaktor. Det henstilles om å opprettholde brun farge på blomsterkassene. Beboerne oppfordres til å sjekke blomsterkasseoppheng da det har vært noen tilfeller av at kasser har falt ned på gaten. Enkelte oppheng kan nå være over 25 år gamle.

Vær oppmerksom på at seksjonseier er ansvarlig for eventuelle uhell/skader.

Salg eller utleie av seksjon eller deler derav (garasjeplass) skal seksjonseieren melde skriftlig til styret for registrering (gjelder ikke utleie av garasjeplass i snr 71, nedre garasjeplan). Sameier plikter ved utleie å gjøre leietager oppmerksom på vedtekter, husordensregler som sameiermøtet fastsetter, og øvrige bestemmelser som gjelder for sameiet (ref Vedtekter),