Endret: 8 feb 2018     Opprettet: 3 feb 2018

Leilighet informasjon

  • Leilighetene blir forsynt med varmtvann fra felles varmtvannsberedere i kjelleren. Utgiftene til strøm, vedlikehold etc går inn under fellesutgiftene og blir fordelt på de forskjellige leilighetsstørrelser etter en fast fordelingsnøkkel.
  • Vaskemaskin/oppvaskmaskin må kun tilkobles kaldtvannsledning, da fellesberederen ikke dimensjoner for varmtvannstilførsel til slike maskiner. Det er ikke en enkelt stoppekran i hver leilighet, men stoppeventil på hver ledning montert under vasken. Denne stenges med en nøkkel eller skrutrekker (liten Umbraco-nøkkel). Felles stoppekrav er plassert i -1 og betjenes kun etter avtale med driftsleder.
  • Leilighetene har mekanisk avtrekk fra kjøkken, bad og wc, felles for flere leiligheter. Frisk luft tilføres gjennom spalteventiler over vinduer, og disse må være åpne for at man skal oppnå effektiv ventilasjon. (man kan ikke trekke luft ut av en leilighet uten at det samtidig blir tilført luft). NB! ved opppussing/bytte av kjøkkenvifte pålegges det å innstallere avtrekk av spjeld-type som er tilpasset det felles ventilasjonsanlegget. Installasjon med egen vifte som forserer avsuget vil skape ubalanse i fellesanlegget og kan forårsaker svekket avsug og undertrykk som forårsaker matlukt i naboseksjonene. Seksjonseier kan bli pålagt å endre til riktig type samt bære kostnadene for dette, dersom man ikke følger pålegget.
  • Leiligheter med peis er tilknyttet pipe. Disse pipeløpene har en egen elektrisk vifte montert på toppen (taket). Denne viften inngår ikke i sameiets vedlikeholdsansvar, men tilhører den enkelte ”pipe-eier”. Hvis det er dårlig trekk i pipa, må viften startes (bryter på veggen ved siden av pipa). Erfaring viser at denne viften alltid bør stå på – hele året – uavhengig om man fyrer i peisen eller ikke.