Endret: 13 jan 2021     Opprettet: 29 nov 2017

Kort historikk rundt opphavet til Elisenberghus

Elisenberg fikk sitt navn i 1799 Les mer.

Etter at Zahlkasserer Andreas Jørgensen Schaft i 1799 inngikk en arvefesteavtale med Bernt Anker for området som bl.a. omfattet Schafteløkken, ga han sin eiendom navnet Elisenberg etter sin datter Elise. Eiendommen dekket den gangen området mellom dagens Frognerveien, Elisenbergveien og Kristinelund.

Etter at Andreas Schaft døde i 1826, overdro hans kone Petronelle området i 1847 til Sigwardt Blumenthal Petersen som ti år senere solgte området til Thomas Heftye på Frognæs. Sistnevnte interesserte seg for andre tomtearealer og bare et par år senere solgte han området til Fredrik Balchen (herav Balchensgate) som flyttet sitt velrenommerte institutt for døvstumme hit. Skolen hadde i flere år rundt 100 elever og ni lærere og holdt til på Schafteløkken i rundt 30 år.

I 1891 var Balchen blitt 76 år gammel og han ønsket å trappe ned. Etter litt frem og tilbake med Industribanken og etterpå Norges Bank som eiere, ble Løkkehusene med godt og vel 6 mål skilt ut og rundt 1910 overtatt av Frogner menighet.

Men tilbake til Elisenbergveien 37. Dette området på 4 mål lå så sent som i 1920 fremdeles nærmest ubrukt, men med bygårder på flere kanter. Men da banket den nye tiden på døren. Resultatet ble at her fikk man en av Frogners få verkstedbedrifter Fro-Ga-Mo AS, med bilverksted og bensinstasjon. Dette familieselskapet representerte Shell og betjente i mange år et tredvetalls bensinstasjoner i østlandsområdet.

Men i 1984 var det slutt. Da ble både verkstedbygningene og det gamle løkkehuset på knausen mot Balchens gate revet. Fro-Ga-Mo startet byggingen av dagens Elisenberghus som består av de to bygningene (Elisenbergveien 37 og Balchensgate 5 og 7) med til sammen 71 seksjoner: 60 boligseksjoner og 11 næringsseksjoner. Bygningsmassen ble ferdigstilt i 1986 og tomten er eiet av Fro-Ga-Mo. Sameiets grunn er festet (bygslet) for 80 år, frem til og med 2063.