2 feb 2018

Generell Informasjon om Sameiet Elisenberghus

- Sameiet består av 2 bygninger med til sammen 71 seksjoner: 60 boligseksjoner og 11 næringsseksjoner.

- Sameiets eiendom ligger i Oslo kommune og har gårdsnr. 212 og bruksnr. 266, postnummer 0265. Sameiets bygningsmasse ble ferdigstilt i 1986 og er festet (bygslet) for 80 år, frem til og med år 2063.

- Sameiet har et styre på tre medlemmer hvorav en av disse velges til styreleder, samt to varamedlemmer. Styret velges for to år, varamedlemmene for et år.

- Fra 1.7.2010 ivaretar OBOS Eiendomsforvaltning AS sameiets forretningsførsel.