3 feb 2018

Forsikring

Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 80443542.

Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til styret som melder videre til forsikringsavdelingen i OBOS. Skaden meldes til Gjensidige, og OBOS representerer den skadede part i det videre arbeide.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Egenandelen er for tiden kr 10.000,- (2017).

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemmeforsikring som dekker innbo og løsøre.