21 jan 2019

Ny smørebod i Sameiet

På garasjeplan (U1) og rett utenfor heisen til Elisenbergveien 37, er rommet som benyttes for levering av papiravfall (ikke papp), blitt innredet slik at det også kan benyttes som smørebod for ski.

Bertil har satt opp en benk og hylle, samt malt gulvet og styret har gått til innkjøp av diverse utstyr for smøring av ski.

Husk på at man rydder opp etter seg og rengjør det utstyret som man benytter.

NB! NB! Det er ikke tillatt å fjerne noe av utstyret fra smøreboden.