Endret: 18 mar 2020     Opprettet: 10 aug 2019

Kontroll av sykkelparkering i sameiet. Les mer...

For tre år siden gjennomførte styret en aksjon blant parkerte sykler i underetasjen. Formålet var å få fjernet de syklene som ikke var «aktive», det vil si de som ikke ble disponert av beboerne. (sameiere og/eller leietagere). Resultatet var at 10 sykler ble fjernet og gitt til Uranienborg Menighet.

I og med at vi har begrenset plass til sykkelparkering, vil en lignende aksjon bli gjennomført i løpet av 2. kvartal 2020.  .

For å få luket vekk de syklene som ikke er «aktive» skal «aktive» sykler merkes med en leilighetsidentifikasjon (en plastetikett) som skal festes godt synlig på rammen  (Husk at underlaget må være fri for skitt og fett når du fester etiketten.)

Leilighetsidentifikasjon kan fås ved å sende en mail til Eberghus@gmail.com. Husk å oppgi leilighetsnummer, samt navn på din postkasse.

Sykler som ikke er merket med leilighetsnummer vil bli fjernet og kjørt bort.

I tillegg oppfordrer styret om at de av beboerne som ikke bruker sin sykkel over lengre tid, parkerer denne i sine respektive boder

For å unngå at «aktive» sykler blir behandlet som «passive», vil styret vurdere hver sykkel før den blir kjørt bort.

PS! Styret gjør også oppmerksom på at det er forbudt å parkere sykler i inngangspartiene og i gangpartiene i etasjene. Eventuelle sykler blir fjernet og plassert på fortauet.

Oslo, mars 2020

Styret