Endret: 27 jul 2020     Opprettet: 18 mar 2020

Ekstraordinært sameiermøte onsdag den 18. august kl. 18.00

Møtet finner sted i Kirkestuen, Frogner menighet Bygdøy allè 37 Les mer....

Bakgrunnen for innkalling til sameiermøte:

Det opprinnelige årsmøte som var fastsatt til 18. mars måtte som kjent avlyses grunnet Korona-viruset. Et digitalt årsmøte ble deretter gjennomført den siste uken av april 2020 der man behandlet årsrapport og årsregnskap for 2019, fastsettelse av honorar, samt valg av tillitsvalgte.

Da det gjenstår noen saker som styret gjerne vil få behandlet i 2020, har vi derfor valgt å innkalle til et ekstraordinært sameiermøte den 19.8.

 

Til behandling foreligger:

1. Konstituering

 • Valg av møteleder
 • Godkjenning av de stemmeberettigede
 • Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne
 • Godkjenning av møteinnkallingen

 

2. Innkomne forslag

 • Forslaget til endringer i husordensreglementet
 • Forslag til reduksjon av grense for korttidsleie fra 90 til 60 dager.
 • Gjennomgang av endringer av vedtektene iht. ny lov
 • Reseksjonering av sameiet for å slå sammen leilighet nr. 28 og 29 i Elisenbergveien 36.

 

Underlagene til forslag første og andre puunkt er tidligere sendt ut i forbindelse med det opprinnelige årsmøte den 18.3. De som mangler underlag kan få ny kopi ved henvendelse til Jon Schjold, jon@schjold.net.

 

Under vedtektenes paragraf 2-1, punkt (4), siste avsnitt skal følgende tekst inn som siste setning: Plikten til skriftlig underrettelse om leieforhold etter dette ledd gjelder ikke ved utleie av garasjeplass i snr. 71 (nedre garasjeplan)

 

Etter avslutning av det ekstraordinære sameiermøte, vil det bli informert om

 • Status drift av sameiet pr. 1. august 2020
 • Prosjektet nye tepper og malte vegger i trappeoppgangene og korridorene i samtlige etasjer i sameiet.
 • Eventuelle kommentarer, spørsmål og/eller forslag til tiltak i 2021 som kan bidra til å høyne det sosiale aspektet, generell trivsel, samt øke verdien på den enkelte leilighet.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

 

Styret, 27.7 2020