Endret: 23 apr 2019     Opprettet: 8 des 2018

Rundskriv nr. 3 til beboerne vedr. perioden 1.8 - 31.12.2018

Kort om gjennomførte aktiviteter, litt om kommende årsmøte som finner sted 19.3.2019 og noe om fjerning av snø på bilene. Les mer....

Kort om utførte aktiviteter for perioden 1.8 – 31.12 2018, litt om kommende årsmøte som vil finne sted 19.3 2019 kl. 18.00 i Kirkestuen, og noe om fjerning av snø på bilene før man kjører inn i garasjen.

Perioden og da spesielt i siste kvartal har omfattet flere, større oppgaver. Herav kan nevnes:

  • Reparasjon av gulvet i garasjen grunnet lekkasjer på 6 oppstillingsplasser ble gjennomført i november. Arbeidet tok en uke og de involverte bileierne fikk nye parkeringsplasser mens arbeidet ble gjennomført. Totale kostnader beløp seg til kr. 160.000.  Ytterligere et par områder som må utbedres vil bli gjennomført i løpet av 2019.
  • To av kjøleanleggene i kjølerommene i E37 og B7 ble skiftet ut, da de eksisterende anleggene gikk på en gass som ble ulovlig for flere år siden. Den gassen (R12) var meget miljøskadelig dersom det oppstod en lekkasje. (Anlegget i B5 var ok). Kostnadene inklusiv elektriker kom på rundt kr. 180.000, men vi kan jo trøste oss med at driftskostnadene for kommende år vil bli redusert med tanke på strøm, innregulering og kuldemedium.
  • En mindre vannlekkasje oppstod hos Feinschmecker noe som resulterte i spyling og utskiftning av enkelte vannrør. Kostnadene kom på rundt kr. 30.000 og her er styret i dialog med forsikringsselskapet.
  • Endelig ble opp-pussingen av inngangspartiene i B7 og E 37 avsluttet. Videre vil Bertil sette opp nye lysarmatur i alle trappeoppgangene. Dette vil bli gjennomført i løpet av vinteren 2019.
  • Som de fleste kjenner til kollapset systemet rundt portåpneren inn til garasjen, slik at vi måtte installere en ny mottaker og nye sendere. Pr. i dag har vi levert ut 48 nye sendere. Behov for portåpnere, blå brikke, nøkler og navneskilt kan bestilles på vår hjemmeside, elisenberghus.no.
  • Vi kan også nevne at vi har innledet samtaler med vår «nabo-sameiet» med hensyn til lønnetreet som står på deres eiendom, men som strekker seg over taket til Feinschmecker. Hensikten med kontakten er å få fjernet de største greinene som kan forårsake skader hos Feinschmecker.

Økonomien for sameiet er solid. Budsjettert resultat for 2018 lød som kjent på et null-resultat, og til tross for ikke-budsjettere post som nye kjøleanlegg (se ovenfor), vil vi komme ut med et resultat på rundt kr. 300.000 og en likviditet på rundt 2,5 millioner. Av disse 2,5 millionene er 1,5 overført til en rentebærende konto med 90 dagers binding i OBOS banken.

Kommende årsmøte vil finne sted den 19.3.2019 kl. 18.00 i Kirkestuen, ved siden av inngangen til Frogner Kirke. Foruten de vanlige postene vil styret presentere et forslag vedr. sparkling og maling av utvendige vinduer og balkongdører. Via hjemmesiden «mitt anbud.no» mottok vi svar fra 15 selskaper og vi har plukket ut tre som i disse dager sender inn sine tilbud. På årsmøte vil vi også legge frem et forslag til kostnadsdeling mellom den enkelte sameier og sameiets oppsparte midler, samt en plan for gjennomføring.

Et annet tema vi vil ta opp er hvorledes vi kan få et spennende hageområde når den dagen kommer da vi må legge ny membran på området.

Styret oppfordrer samtlige til å sette av kvelden den 19.3. 2019.

Til slutt ber vi samtlige som parkerer sine biler i vår garasje om å fjerne mest mulig snø før man kjører inn i garasjen. Spesielt er det viktig å få fjernet snøen som har satt seg bak hvert av hjulene, da disse «klumpene» inneholder som regel mye salt. I dager med mye snøfall må Bertil fjernet fra 400 til 700 liter med vann, noe som både er kostbart, virker skjemmende og som også bidrar til at det oppstår skader på gulvbelegget.

De av sameierne som leier ut sin garasjeplass, bes informere leietagerne om viktigheten av at man kvitter seg med snøen.

 Da gjenstår det bare at vi fra styret ønsker samtlige en god jul og et spennende 2019.

Oslo, desember 2018

Styret