Endret: 8 des 2018     Opprettet: 10 aug 2018

Informasjon fra styret

Informasjon fra styret for perioden 1.4 - 31.7. 2018 Les mer...

1. Vedlikehold og utvikling av vår hjemmeside– www.elisenberghus.no som ble lansert i mars i år.

Arbeidet med hjemmesiden er en kontinuerlig prosess og enkelte i styret har befattet seg mye med å oppdatere den med relevant stoff, samt gjøre siden mer leservennlig.  Mye kan gjøres bedre, og vi etterlyser innspill fra sameierne både når det gjelder innhold, redigering og aktuelt stoff.  

Hvis du ønsker å formidle noe til driftsleder Bertil Gilberg, går du inn på fanen «Kontakt oss» som du finner øverst på siden.

Opplysninger om Sameiet, herunder dokumenter vedr. årsmøter, finner du under fanen «Om oss», øverst på siden, og artikkelen «Nøkkelopplysninger og dokumenter».

2. Opp-pussing av inngangspartiene.

Siste hånd på verket med hensyn til å ferdigstille inngangspartiene i B7 og E37 har pågått i 2. kvartal og arbeidet vil bli ferdig i løpet av august måned.

3. Nytt lysanlegg i garasjen.

Nytt lysanlegg i garasjen som bl.a. har ført til økt lysstyrke, samt redusert strømforbruk grunnet redusert lys ved ikke bruk av garasjen, ble installert av selskapet Lefdal, og avsluttet i 2. kvartal. Kostnaden (som er budsjettert) beløp seg til ca. Nok 210.000.

4. Ny membran, nye sluk og gulvbelegg på terrassene og gesimsene i 6. etasje i B7.

Arbeidet var tidkrevende da spesielt områdene rundt slukene var i ferd med å råtne opp. Dermed skal nå samtlige områder på begge sider av bygningene til både Elisenbergvn. og Balchensgt. være sikret mot vannlekkasje ved at man har lagt ny membran og nye sluk.

5. Tidligere omtalt vannlekkasje hos Vinmonopolet.

Som nevnt på siste årsmøte i mars ble det informert om vannlekkasje hos Posten og lekkasjen ble tettet, men uten at man med 100% sikkerhet, fant ut hva som var årsaken til lekkasjen. Fagfolk og Bertil har gjort sine undersøkelser og konkludert med at man ikke foretar seg noe mer, da de mener at den utbedringen som ble foretatt i februar/mars, er tilstrekkelig. Imidlertid er styret innerforstått med at membranen som er lagt i hele uteområdet nærmest E37. er om noen år moden for utskiftning.

Utover høsten vil styret derfor innhente et grovt overslag over kostnaden ved å legge ny membran, samt avsette et årlig beløp slik at man har økonomisk ryggrad den dagen man skal iverksette arbeidet.

 

6. Beboersammensetning i Elisenberghus.

Vårt sameie utgjør 70 enheter hvorav 10 omfatter næringsvirksomhet (Vinmonopolet, Posten o.l.). 60 leiligheter eies av sameierne og av disse er 22 leiligheter (37%) leiet ut. Med andre ord er mer enn hver 3dje leilighet leiet ut og trenden er stigende.

Pr. i dag har styret ikke hatt noen store problemer med både gamle og eksisterende leietagere, og for å sikre oss at denne positive situasjonen vedvarer, understreker styret viktigheten av at sameierne som leier ut, sørger for at leietagerne er oppdatert og følger det husordensreglementet som fremkommer på hjemmesiden.

7. Økonomi.

Pr. 1.8 hadde sameiet en likviditet på NOK 2,3 millioner og en kortsiktig gjeld til leverandører (ingen langsiktig gjeld) på kun NOK 152.000.

Budsjettert årsresultat for 2018 er på null, og forutsatt ingen store vedlikeholdskostnader, vil årets resultat ende med et overskudd.